LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Przemysł chemiczny stanowi ważny dział gospodarki, a od jego kondycji zależy sprawność pozostałych sektorów rynku, bowiem wytwarzane materiały i produkty są podstawą powstawania kolejnych dóbr w łańcuchach zależności. Branża obejmuje produkcję: chemikaliów i wyrobów chemicznych, farmaceutycznych, z gumy, tworzyw sztucznych oraz produktów rafinacji ropy naftowej. Relacja wysokiej kapitałochłonności do niskiej pracochłonności przejawia się formą dokonywanych inwestycji na rzecz rozwoju technologii zakładów produkcyjnych. Zwiększająca się świadomość konsumentów w dziedzinach ochrony środowiska i zdrowia kształtuje nowe zapotrzebowania rynkowe, skutkując koniecznością uwzględnienia kierunku rozwoju samych produktów lub ich wartości dodanej. Nowe przepisy prawne o efektywności energetycznej i ochronie środowiska obligują przedsiębiorstwa do modernizacji zakładów produkcyjnych.

Głównymi obszarami innowacyjności są:

  • Opracowywanie narzędzi biokatalitycznych dla procesów biosyntezy, biokonwersji i biorafinacji
  • Nowe metody biorafinacji surowców odnawialnych i przetwórstwa biomasy – uzyskiwanie substratów dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu
  • Innowacyjne technologie otrzymywania biopaliw, białka paszowego i biokomponentów.
  • Biodegradacja materiałów polimerowych do wytwarzania biologicznie aktywnych oligomerów oraz nowych struktur polimerowych
  • Innowacyjne środki pomocnicze i dodatki stosowane w produkcji chemicznej, biochemicznej i dalszym przetwórstwie, nowe specjalistyczne dodatki do materiałów polimerowych i biopolimerowych
  • Technologie wykorzystujące odnawialne surowce naturalne oraz nowe lub generyczne substancje biologicznie czynne w zastosowaniach produkcji środków ochrony roślin, nawozów, biostymulatorów i surfaktantów o ulepszonych właściwościach
  • Bioagrochemikalia, bionawozy i środki poprawiające właściwości i strukturę gleby, bionawozy stymulujące wzrost roślin, nawozy o spowolnionym działaniu, agrobiosorbenty, preparaty biologiczne utrzymujące składniki pokarmowe w warstwie korzeniowej upraw w glebie, szczepionki mikrobiologiczne, biopestycydy
  • Technologie wytwarzania materiałów bioaktywnych do zastosowań medycznych i wielofunkcyjnych na potrzeby różnych gałęzi gospodarki