LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Pojęcie „Life science” obejmuje szerokie zagadnienia nauki o życiu, lecz w rozumieniu branży dotyczy ono głównie dziedzin: medycyny, farmacji i biotechnologii. Ta ostatnia wyróżnia się wysoką interdyscyplinarnością, ponieważ wspiera dokonania technologiczne na pograniczu przemysłu, rolnictwa, chemii, informatyki czy genetyki. Dokonania sektora life science wpływają na poprawę warunków życia, a jego działania skupiają się m.in na opracowywaniu:

 • nowych leków, suplementów diety i form terapii
 • form diagnostyki chorób, w tym z wykorzystaniem analizy genomu człowieka
 • zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego
 • urządzeń do samodzielnego monitorowania stanu zdrowia (e-health)
 • aplikacji kompleksowej opieki medycznej osób starszych
 • transgenicznych organizmów i ich zastosowań
 • żywności funkcjonalnej

 

Do najbardziej innowacyjnych obszarów w branży life science należy wspomniana biotechnologia – łącznik pomiędzy pozostałymi sektorami gospodarki. Rezultatem wzajemnej współpracy są nowe:

 • Procesy biotechnologiczne do wytwarzania innowacyjnych bioproduktów
 • Technologie wytwarzania innowacyjnych i generycznych produktów leczniczych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 • Leki, szczepionki i substancje pochodzenia biotechnologicznego, opracowane np. na drodze wykorzystania syntetycznych systemów biologicznych tj. zmodyfikowane mikroorganizmy, linie komórkowe
 • Elementy funkcjonalne sztucznych narządów
 • Metody biotechnologiczne pozwalające na uzyskanie wysokiej jakości surowców roślinnych i zwierzęcych dla przemysłu spożywczego
 • Odmiany roślin i grzybów lub rasy zwierząt hodowlanych o podwyższonych wartościach użytkowych