LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Inżynieria materiałowa jest branżą o bardzo szerokim zasięgu i stanowi szczególnie ważny element dla rozwoju gospodarki regionalnej. Ta interdyscyplinarna dziedzina obejmuje opracowywanie wszelkich nowych materiałów technologicznych i ulepszeń istniejących dla zastosowań w większości gałęzi przemysłu. Materiały inżynierskie stanowią fundament rozwoju technologicznego, ponieważ umożliwiają wdrażanie nowych rozwiązań o niespotykanej wcześniej funkcjonalności. Wśród nowoczesnych materiałów wyróżnia się materiały konstrukcyjne, dzięki którym można budować niezwykle wytrzymałe i zarazem lekkie samoloty, jak i materiały dla biomedycyny, które znajdują zastosowanie np. w hodowlach tkankowych, projektowaniu sztucznych narządów czy w regeneracji tkanek. Aktualnie „materiały przyszłości” są również szczególnie obecne w branżach: budownictwa, elektroniki, energetyki, teleinformatyki i transportu. Inżynieria materiałowa dostarcza głównie technologię do sektorów: motoryzacji, lotnictwa i kosmicznego, które wykazują rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane technologie. Istotnym kierunkiem rozwoju sektora są działania związane z badaniami w dziedzinie nanotechnologii.

No najbardziej innowacyjnych obszarów branży inżynierii materiałowej należą:

  • Zaawansowane technologicznie nanomateriały o podniesionych parametrach użytkowych, wytrzymałościowych itp. lub zupełnie nowej funkcjonalności do różnych zastosowań.
  • Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
  • Materiały na nośniki substancji leczniczych, inteligentne materiały
  • Biomateriały do naprawy uszkodzonych komórek i tkanek oraz do wytwarzania implantów, sztucznych narządów
  • Nowe funkcjonalne materiały, w tym oparte na recyklingu starych
  • Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  • Materiały magazynujące, konwertujące energię i optymalizujące procesy energetyczne