LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Teleinformatyka jest energicznie rozwijającą się branżą integrującą obszary nauki i techniki i opiera się na łączeniu osiągnięć informatyki z osiągnięciami telekomunikacji. Głównym działaniem sektora ICT jest świadczenie usług i produkcja dóbr w zakresie przetwarzania, gromadzenia lub przesyłania informacji w formie elektronicznej. Wysoka częstotliwość pojawiania się nowych technologii, skutkuje wyraźną ewolucją definicji i zakresu działań branży. Znaczenie sektora ICT w gospodarkach światowych i polskiej rośnie, a jego głównymi trendami rozwoju technologii są: przetwarzanie w chmurze, Big Data, internet rzeczy oraz cyberbezpieczeństwo. Ponadto teleinformatykę uznaje się za najbardziej proinnowacyjną dla współczesnej gospodarki z powodu silnej dyfuzji technologii do jej pozostałych części.

Do najbardziej innowacyjnych obszarów w branży ICT należą:

 • Technologie inteligentnych sieci sensorów
 • Technologie kryptografii klasycznej i kwantowej
 • Systemy nawigacji przestrzennej
 • Systemy obserwacji i identyfikacji z użyciem innych zakresów fal elektromagnetycznych niż światło widzialne i podczerwień
 • Systemy ochrony cyberprzestrzeni, zwalczanie zagrożeń przez opracowanie infrastruktury sprzętowej
 • Infrastruktura i technologie systemów rozproszonych dla e-biznesu
 • Systemy wsparcia logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw
 • Inteligentne systemy sterowania ruchem drogowym
 • Technologie RFID (radiowy system identyfikacji)
 • Semantyczne technologie sieciowe
 • Technologie sztucznej inteligencji dla systemów wytwarzania