LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Sektor energetyki ma podstawowe znaczenie w funkcjonowaniu społeczeństwa oraz gospodarki, tak więc należy do najistotniejszych strategicznie obszarów infrastruktury krytycznej. Dzieli się na segmenty obejmujące: wytwarzanie, gromadzenie, przesyłanie oraz użytkowanie dostępnych form energii i jej nośników na postać użyteczną w procesach przemysłowych, rolnictwie, transporcie, czy w gospodarstwach domowych. Każdy z segmentów energetyki cechuje się odmienną specyfiką i jest narażony na zagrożenia o różnym charakterze. Dlatego do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa konieczna jest ciągła aktualizacja i rozbudowa systemów ochrony infrastruktury, jako reakcja na rozwój niekorzystnych trendów światowych m.in. w zakresie zagrożeń wojną, terroryzmem, cyberprzestępczością. Poszukiwanie nowych źródeł, sposobów pozyskiwania i przetwarzania energii, realizacja planu ochrony środowiska, jak również podnoszenie bezpieczeństwa energetycznego, stanową priorytety polityki państw.

Do innowacyjnych obszarów branży infrastruktury krytycznej i energetyki należą:

  • Technologie poprawiające efektywność wytwarzania, konwersji i generowania energii przy zmniejszonym zanieczyszczeniu środowiska i obniżonym rozpraszaniu energii.
  • Rozwiązania poprawiające żywotność maszyn i urządzeń energetycznych, w tym obniżenie hałasu i drgań towarzyszących procesom generacji energii, ulepszone metody monitorowania stanu technicznego.
  • Inteligentne sieci zwiększające bezpieczeństwo energetyczne i efektywność dostaw energii,
  • Nowe lub ulepszone technologie magazynowania energii, w tym akumulatory, baterie, superkondensatory, związki chemiczne
  • Zarządzanie ładowaniem pojazdów elektrycznych
  • Wykorzystanie dostępnych lokalnie odnawialnych źródeł energii i paliw, w celu zwiększenia niezależności energetycznej określonego obszaru
  • Technologie podnoszące jakość paliwa
  • Systemy zdalnego mierzenia zużycia energii – smart metering, teleinformatyka w energetyce
  • Energia z odpadów przemysłowych i komunalnych