LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Automatyka i robotyka to interdyscyplinarne dziedziny uznawane za jedne z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju procesów technologicznych. Wzrost dostępności sensorów, systemów wizyjnych oraz postęp w obrębie sztucznej inteligencji w ostatnich latach, były głównymi czynnikami przenoszącymi dotychczasowe skupienie branży z segmentu robotów przemysłowych na rozwój obszaru nowych produktów dla firm MŚP. Polepszająca się interakcja robotów z otoczeniem i systemy uczenia maszynowego pozwoliły na stworzenie innowacyjnych rozwiązań, które usprawniły procesy w wielu gałęziach gospodarki tj.: kosmiczna, logistyki, transportu, monitoringu, medycyny i rolnictwa. Sektor wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku zmierza ku opracowaniu nowej generacji wielozadaniowych robotów mobilnych, które jeszcze lepiej, jako jednostki analizujące i wykonawcze, wpasują się np. w złożone systemy sprzężonego zarządzania produkcją i logistyką. Kolejnym trendem dzisiejszej robotyki jest rozwój robotów współpracujących, które sukcesywnie zastąpią przemysłowe urządzenia starego typu, a wdrożenia te zaprocentują efektami synergicznej kooperacji człowieka i cobota.

Do najbardziej innowacyjnych obszarów branży automatyki i robotyki należą:

 • Inteligentne systemy bezpieczeństwa systemów zautomatyzowanych oraz robotów
 • Projektowanie zaawansowanych interfejsów w układzie człowiek-maszyna, człowiek-system, maszyna-maszyna, system-system
 • Projektowanie, optymalizacja, automatyzacja, robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Wspomaganie procesów produkcyjnych i systemy diagnostyki, w tym systemy oparte o sztuczną inteligencję, systemy eksperckie, rozbudowane systemy wnioskowania, systemy oparte o
 • symulacje komputerowe na różnym poziomie złożoności, systemy wieloagentowe
 • Inteligentne systemy pomiaru i kontroli jakości, w tym procesów oraz produktów w systemach produkcyjnych
 • Inteligentne sterowanie urządzeniami i maszynami oraz robotami w systemach produkcyjnych
 • Technologie mobilne w urządzeniach, maszynach, robotach oraz w procesach wytwórczych i logistycznych
 • Systemy wizyjne i tomograficzne w automatyzacji i robotyzacji
 • Technologie wytwarzania i montażu w warunkach kosmicznych
 • Bezzałogowe systemy i roboty pracujące w warunkach specjalnych
 • Mobilne roboty i egzoszkielety