LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Analiza nakładów na działalność badawczo rozwojową w Polsce na tle Unii Europejskiej

Wstęp

Rozwój wiedzy i zdolność przekształcania jej w nowe technologie odgrywają kluczową rolę w tworzeniu jakościowej przewagi konkurencyjnej gospodarki. Dlatego jednym z kluczowych czynników determinujących rozwój podmiotów gospodarczych i w szerszym spektrum – całej gospodarki, jest wielkość nakładów przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Zwiększenie nakładów sektora przedsiębiorstw na finansowanie działalności B+R jest niezwykle istotne dla rozwoju gospodarki, ponieważ to strefa biznesu w większości jest odpowiedzialna za adaptacje rezultatów wyników badań podstawowych i wynalazków o niskim poziomie technologicznym oraz konwersję ich na nowe technologie o dużym znaczeniu rynkowym. Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności produktów, a dalej rynkowego znaczenia przedsiębiorstw, przekłada się bezpośrednio na wielkość wskaźnika PKB.

Innowacyjność gospodarek państw członkowskich i rozbudowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej to jedne z głównych celów Strategii Europa 2020. Realizacja tych celów polega miedzy innymi na działaniach zmierzających do podniesienia łącznych wydatków na B+R do 3% PKB do roku 2020. Polska jako kraj ze słabym wskaźnikiem innowacyjności gospodarki w porównaniu do państw Europy Zachodniej założyła w tym czasie osiągnięcie poziomu 1,7% PKB. Ponadto Polskę uznaje się za lidera innowacyjności w grupie państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Według „Bloomberg Innovation Index 2016” do światowych liderów innowacji należą: Korea Południowa, Niemcy, Szwecja, Japonia, Szwajcaria. Wszystkie z wymienionych państw cechują wysokie nakłady na B+R, powyżej 3% PKB. Jednak należy zaznaczyć, że finansowanie działalności badawczo-rozwojowej to tylko jeden z całej grupy wskaźników decydujących o pozycji na liście rankingowej, a osiągnięcie wysokiego stopnia innowacyjności wiąże się z długoterminową przebudową struktury gospodarki, poprawą współpracy z podmiotami naukowymi, zmianami w ustawodawstwie i świadomości przedsiębiorców.

Spis treści

  1. PODSTAWOWE DEFINICJE
  2. ANALIZA NAKŁADÓW WEWNĘTRZNYCH NA B+R (GERD) W POLSCE W LATACH 2007-2016 NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UE
  3. ANALIZA NAKŁADÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA B+R (BERD) W LATACH 2007- 2016 NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UE I PERSPEKTYWY DO ROKU 2020
  4. PODSUMOWANIE
<< wstecz