Zakres usług

Ocena możliwości pozyskania środków
i dóbr optymalnych żródeł finansowania inwestycji

Doradzamy naszym Klientom w doborze odpowiednich źródeł finansowania. Przeprowadzamy audyt możliwości przeprowadzenia inwestycji przy maksymalnym udziale środków z Unii Europejskiej. W pierwszym etapie współpracy przeprowadzamy w szczególności:

 • Ocena możliwości pozyskania środków unijnych w kontekście planowanych projektów w perspektywie najbliższych lat
 • Dobór optymalnego źródła finansowania projektu przy maksymalnym udziale pomocy publicznej
Sporządzenie
dokumentacji

Przygotujemy wniosek wraz z załącznikami, analizę finansową i ocenimy wykonalność finansową inwestycji. Drugi etap obejmuje w szczególności:

 • optymalizację zakresu i charakteru przedsięwzięcia,
 • opracowania Wniosku zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym i wspólnotowym oraz regulaminem konkursu,
 • jeżeli wymagane, przygotowania biznes planu, zgodnie z wymogami organu właściwego, włącznie z przygotowywaniem analiz finansowych,
 • przygotowanie załączników do Wniosku,
 • weryfikacja dokumentów formalnych towarzyszących dokumentacji aplikacyjnej.
 • poprawa Wniosku na etapie oceny formalnej bądź merytorycznej,
 • przygotowanie prezentacji na spotkanie z Panelem Ekspertów podczas oceny merytorycznej Wniosku,
 • przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do spotkania z Panelem Ekspertów,
 • przygotowania dokumentacji w postępowaniach odwoławczych i skargowych koniecznych w związku.
Rozliczenie projektu

Towarzyszymy klientowi do ostatniego etapu realizacji projektu tj. złożenia raportu z realizacji projektu. Etap trzeci obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie,
 • przygotowanie zapytań ofertowych w związku z procedurą konkurencyjności,
 • przygotowanie wniosków o płatności zaliczkowe, pośrednie i końcową,
 • przygotowanie ewentualnych aneksów do umowy o dofinansowanie,
 • kontrola i monitoringu wskaźników projektu,
 • przygotowanie do kontroli ze strony instytucji finansującej,
 • przygotowanie raportów z okresu trwałości.