LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

26

Wrz

Zmiany w SZOOP POIR

6 września 2019 roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaktualizowało Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zmiany dotyczą głównie realokacji środków pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi. Na zmianach skorzystał głównie program 1.1.1 PO IR tzw. „szybka ścieżka”. Środki w tym konkursie zostały zwiększone z ok. 1,9 mld euro do ponad 2,3 mld euro. Odbyło się to głównie kosztem działania 1.2 Sektorowe programy B+R POIR, którego budżet zmalał o ponad 0,3 mld euro.

Czy to oznacza, że w 2020 roku będą jeszcze konkursy „szybkiej ścieżki”?

Z naszych wyliczeń wynika, że NCBR dysponuje jeszcze środkami na co najmniej jeden duży konkurs szybka ścieżka w 2020 roku ale szczegółów dowiemy się pod koniec roku.

Dowiedz się więcej o programie szybka ścieżka i śledź aktualne nabory wniosków. 

<< wstecz