LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Doradztwo szybka ścieżka

Co to jest szybka ścieżka?

Szybka ścieżka jest największym programem bezzwrotnego wsparcia działalności badawczo rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce z budżetem na poziomie 1,88 mld euro w perspektywie 2014-2020.

O fundusze unijne na projekty badawcze mogą ubiegać się zarówno małe i średnie firmy jak również duże przedsiębiorstwa, w tym globalne koncerny. Celem programu szybka ścieżka jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. Z dofinansowania projektów B+R skorzystały już setki firm z sektora MŚP oraz największe polskie firmy.

Doradztwo w programie szybka ścieżka

Podstawową rolą doradcy w projektach B+R jest zapewnienie praktycznej wiedzy z zakresu stosowania wytycznych, w tym w szczególności odnoszących się do różnych branż – definicji badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz poziomów gotowości technologicznej i innowacyjności. Niezwykle istotna jest również praktyczna znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, zasad stosowania zamówień publicznych czy wiedza z zakresu własności intelektualnej. Brak zrozumienia powyższych aspektów i nieprawidłowe ich stosowanie może okazać się mało istotne na etapie aplikowania, jednak na etapie rozliczenia przyznanej pomocy publicznej może skutkować konsekwencjami dla przedsiębiorstwa w postaci kar finansowych, a w najgorszym przypadku zwrotem przyznanego dofinansowania z odsetkami.