LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

NCBR ogłasza konkurs „Szybka ścieżka” dla MŚP

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Szybka ścieżka” dla MŚP na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP

Nabory wniosków rozpoczęły się 16 sierpnia i potrwają do 14 grudnia 2018 r.

Konkurs podzielony jest na rundy. Możliwość pozyskania dotacji w ramach programu szybka ścieżka mają projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Konkurs skierowany jest do MŚP (realizujący projekty poza województwem mazowieckim).

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi:

• 700 000 000 zł (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Intensywność wsparcia

Mikro i małe przedsiębiorstwa:
• 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
• 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
• 90% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis)
• 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc na usługi doradcze dla MŚP)

Średnie przedsiębiorstwa:
• 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
• 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
• 90% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc de minimis)
• 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych (pomoc na usługi doradcze dla MŚP)

Maksymalna wartość dofinansowania

• 20 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,
• 15 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe,
• 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis,
• 2 000 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP

Proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa do 90 dni.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stroni internetowej NCBR:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-41112018-szybka-sciezka-dla-msp/

Źródło: www.ncbr.gov.pl

<< wstecz