Referencje

Better Energy sp. z o.o.
Działanie 1.2 PBSE PO IR

Usługi realizowane przez PMG Consulting były wykonywane profesjonalnie, z należytą starannością i zaangażowaniem co zaowocowało zakwalifikowaniem do dofinansowania naszego projektu pt. „Innowacyjna technologia efektywnie ekonomicznie obróbki mikrobiologicznej biomasy lignocelulozowej (w formie trocin) na potrzeby zasilania procesu produkcji biogazu w beztlenowej fermentacji metanowej”.
Zespół PMG Consulting pracujący przy naszym projekcie posiadał bardzo dużą wiedzę i doświadczenie w obszarze projektów B+R, ponadto był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie do tematyki projektu, co sprawiło że opracowany wniosek bez zastrzeżeń uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Prezes Zarządu
Jan Grunwald


Curiosity Diagnostics sp. z o.o.
Działanie 1.1.1 PO IR

W wyniku współpracy z PMG Consulting pozyskaliśmy 5 620 431,67 zł na ważny dla rozwoju firmy projekt pt. „Innowacyjny system do ultraszybkiej diagnostyki molekularnej zakażeń szpitalnych w formacie Point-of-Care”.
Doradcy PMG to niewątpliwie zespól wysokiej klasy ekspertów w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na projekty badawczo-rozwojowe, bardzo dobrze znający specyfikę tych projektów, posiadający duże doświadczenie i cechujący się wysokim profesjonalizmem. Potwierdzeniem niezwykle wysokich kompetencji PMG Consulting jest również fakt, że nasz wniosek uzyskał 20/23 pkt i zajął 1 miejsce w województwie mazowieckim i 2 miejsce spośród wszystkich 229 złożonych wniosków w konkursie.

Prezes Zarządu
Marcin Izydorzak


Future Processing sp. z o.o.
Działanie 1.1.1 PO IR (duże przedsiębiorstwa)

Rezultatem współpracy była pozytywna ocena złożonego wniosku i przyznanie dofinansowania na realizacje projektu w wysokości 6,29 mln zł. Wszystkie działania realizowane przez PMG wykonywane były profesjonalnie, a współpraca przebiegała bezproblemowo i bardzo sprawnie. Doradcy PMG cechują się niespotykanym zaangażowaniem, wysokim poziomem kompetencji, przygotowaniem merytorycznym i gwarantują wysokie standardy obsługi, co przełożyło się na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na najwyższym poziomie merytorycznym.

Wiceprezes Zarządu
Anna Peter-Czaja


Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o.
Działanie 1.1.1 PO IR

Wniosek wraz z dokumentacją, przygotowany przez PMG, pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej oraz merytorycznej, ponadto otrzymał liczbę 22 punktów, plasując się tym samym na pierwszym miejscu listy rankingowej, co świadczy o pełnej poprawności przygotowanej aplikacji i rzetelności pracy PMG. Dodatkowo należy podkreślić, iż doradcy PMG wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz fachowością, przygotowując nas do Panelu Ekspertów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Danek


P.P.H Strobos Mateusz Krzyżoś
Działanie 1.2.2 RPO WM

Jesteśmy pod wrażeniem profesjonalizmu z jakim firma PMG Consulting podchodzi do wykonywanych usług. Do współpracy z nami zostało oddelegowanych 3 doradców: Projekt menadżer, konsultant oraz analityk finansowy, co sprawiło, ze proces przygotowania dokumentacji konkursowej przebiegł bezproblemowo i bardzo sprawnie. Doradcy PMG byli bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, a ich kompetencje i wiedzę oceniamy na bardzo wysokim poziomie, co ma potwierdzenie w jakości przygotowanej dokumentacji. Nasz wniosek pn. „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie PPH Strobos Mateusz Krzyżoś w celu prowadzenia badań w branży oświetlenia ostrzegawczego” znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania i jako jedyny otrzymał maksymalną ilość 28 punktów.

Właściciel
Mateusz Krzyżoś


Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY S.A.
Działanie 1.2.1 RPO WM

Sporządzony przez PMG Consulting wniosek pomimo bardzo krótkiego terminu realizacji wykonany był bardzo rzetelnie i profesjonalnie. Konsultanci oddelegowani do współpracy byli do naszej pełnej dyspozycji i sprawnie obsługiwali cały proces tworzenia dokumentacji konkursowej. Podczas współpracy dało się zauważyć duże doświadczenie zespołu w realizacji projektów badawczych, co wg nas przełożyło się na bardzo wysoki poziom przygotowanej dokumentacji.

Prazes Zarządu
Beniamin Szczur


Ofta sp. z o.o.
Działanie 1.1.1 PO IR

Pracownicy PMG wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, rzetelnością i pełnym zaangażowaniem w przygotowanie dokumentacji konkursowej. To dzięki profesjonalnemu systemowi zarządzania projektami, wysokim kompetencjom zespołu doradców PMG nasz wniosek był przygotowany bezbłędnie i uzyskał rekomendację do dofinansowania.
Cenimy firmę PMG za profesjonalizm oraz niezwykle wysoki poziom świadczonych usług.

Prezes Zarządu
Dr Maciej Osęka, MBA


Norsa Pharma sp. z o.o.
Działanie 1.2.1 RPO WM

Współpraca z PMG przebiegała bardzo sprawnie, a doradcy wykazali się dużą elastycznością, dyspozycyjnością, zaangażowaniem i rzetelnością w przygotowaniu wniosku. Zespół PMG oddelegowany do współpracy dał się też poznać jako osoby o wysokich kompetencjach i dbające o każdy szczegół mogący mieć wpływ na pozytywną ocenę projektu, dla których niezwykle ważnym aspektem jest najwyższa jakość świadczonych usług.
W konsekwencji współpracy została przygotowana dokumentacja konkursowa na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, co przełożyło się na pozytywną decyzję Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i przyznanie dofinansowania.

Prezes Zarządu
Mateusz Data


POKAŻ WIĘCEJ