Referencje

KP Labs sp. z o.o.
Działanie 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)

Dzięki ogromnej wiedzy i zaangażowaniu zespołu PMG Consulting oraz doświadczeniu w obszarze B+R, kluczowy dla rozwoju firmy projekt pt. „Innowacyjny system hiperspektralny do obserwacji Ziemi (HyperCam) o podwyższonej rozdzielczości spektralnej umożliwiający automatyczne przetwarzanie i selekcjonowanie danych satelitarnych na orbicie w oparciu o nowe algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazów satelitarnych wykorzystujące głębokie sieci konwolucyjne.” otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 926 303,05 zł.
Doradcy PMG Consulting to interdyscyplinarny zespół wykwalifikowanych specjalistów posiadających niezwykle wysokie kompetencje w obszarze projektów badawczo-rozwojowych. Zaangażowanie z jakim firma PMG Consulting wykonywała swoją pracę bez żadnych wątpliwości przełożyło się na sukces naszego projektu. Doradcy PMG Consulting przeprowadzili nam również szkolenie przygotowujące do pre-panelu i panelu ekspertów przekazując nam cenne wskazówki, co również miało istotny wpływ na sukces naszego projektu.

Prezes Zarządu
Krzysztof Pacan


Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o.
Działanie 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)

Doradcy PMG Consulting to niewątpliwe wykfalifikowany zespół ekspertów doskonale znających specyfikę projektów B+R, czego dowodem jest przygotowanie wniosku na najwyższym poziomie merytorycznym. Warto podkreślić, że jest to drugi projekt realizowany w ramach działania 1.1.1 szybka ścieżka PO IR przy współpracy z firmą PMG Consulting. Obydwa z nich otrzymały liczbę 22/23 punktów i uplasowały się na 1 miejscu list rankingowych, co świadczy o 100% skuteczności i bardzo wysokim poziomie świadczonych usług.

Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Danek


Curiosity Diagnostics sp. z o.o.
Działanie 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)

W wyniku współpracy z PMG Consulting pozyskaliśmy 5 620 431,67 zł na ważny dla rozwoju firmy projekt pt. „Innowacyjny system do ultraszybkiej diagnostyki molekularnej zakażeń szpitalnych w formacie Point-of-Care”.
Doradcy PMG to niewątpliwie zespól wysokiej klasy ekspertów w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na projekty badawczo-rozwojowe, bardzo dobrze znający specyfikę tych projektów, posiadający duże doświadczenie i cechujący się wysokim profesjonalizmem. Potwierdzeniem niezwykle wysokich kompetencji PMG Consulting jest również fakt, że nasz wniosek uzyskał 20/23 pkt i zajął 1 miejsce w województwie mazowieckim i 2 miejsce spośród wszystkich 229 złożonych wniosków w konkursie.

Prezes Zarządu
Marcin Izydorzak


Future Processing sp. z o.o.
Działanie 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)

Rezultatem współpracy była pozytywna ocena złożonego wniosku i przyznanie dofinansowania na realizacje projektu w wysokości 6,29 mln zł. Wszystkie działania realizowane przez PMG wykonywane były profesjonalnie, a współpraca przebiegała bezproblemowo i bardzo sprawnie. Doradcy PMG cechują się niespotykanym zaangażowaniem, wysokim poziomem kompetencji, przygotowaniem merytorycznym i gwarantują wysokie standardy obsługi, co przełożyło się na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na najwyższym poziomie merytorycznym.

Wiceprezes Zarządu
Anna Peter-Czaja


Better Energy sp. z o.o.
Działanie 1.2 PBSE PO IR

Usługi realizowane przez PMG Consulting były wykonywane profesjonalnie, z należytą starannością i zaangażowaniem co zaowocowało zakwalifikowaniem do dofinansowania naszego projektu pt. „Innowacyjna technologia efektywnie ekonomicznie obróbki mikrobiologicznej biomasy lignocelulozowej (w formie trocin) na potrzeby zasilania procesu produkcji biogazu w beztlenowej fermentacji metanowej”.
Zespół PMG Consulting pracujący przy naszym projekcie posiadał bardzo dużą wiedzę i doświadczenie w obszarze projektów B+R, ponadto był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie do tematyki projektu, co sprawiło że opracowany wniosek bez zastrzeżeń uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Prezes Zarządu
Jan Grunwald


Ofta sp. z o.o.
Działanie 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)

Pracownicy PMG wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, rzetelnością i pełnym zaangażowaniem w przygotowanie dokumentacji konkursowej. To dzięki profesjonalnemu systemowi zarządzania projektami, wysokim kompetencjom zespołu doradców PMG nasz wniosek był przygotowany bezbłędnie i uzyskał rekomendację do dofinansowania.
Cenimy firmę PMG za profesjonalizm oraz niezwykle wysoki poziom świadczonych usług.

Prezes Zarządu
Dr Maciej Osęka, MBA


Skytechnology sp. z o.o.
Działania 1.1.2 PO IR

Zgodnie stwierdzamy, że firma PMG reprezentuje wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Jest firmą wiarygodną, skuteczną w działaniu wykonująca swoją pracę w sposób profesjonalny. Sporządzona dokumentacja została przygotowana starannie, zgodnie z przepisami i wytycznymi. Pracownicy PMG wykazali się ogromnym doświadczeniem w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych.

Prezes Zarządu
Adam Ochmański


MASZ Dariusz Malinowski
Działanie 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)

Firma PMG wykonała dla nas usługi kompleksowego doradztwa w zakresie pozyskania dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO IR.

Wniosek wraz z dokumentacją, przygotowany przez PMG bez żadnych problemów przeszedł etap oceny formalnej oraz merytorycznej i uzyskał najwyższą w konkursie ocenę 15/17 punktów, plasując się na pierwszym miejscu listy rankingowej spośród 281 złożonych wniosków, co świadczy o pełnej poprawności przygotowanej aplikacji i wysokich kompetencjach doradców w projektach badawczych.

Właściciel
Dariusz Malinowski


POKAŻ WIĘCEJ