Referencje

ZPOW Agros Nova sp. z o.o. sp. komandytowa
Działanie 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)

Zespół konsultantów oraz Projekt Manager byli bardzo zaangażowani we współpracę i z należytą starannością wykonywali powierzone zadania. Doradcy PMG Consulting wzięli pełną odpowiedzialność za proces przygotowania wniosku o dofinansowanie i wykonali go bardzo profesjonalnie.
W rezultacie współpracy nasz projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 21 023 895,32 zł na realizację projektu o całkowitej wartości 38 337 327,31 zł.
Powyższe upoważnia nas do twierdzenia, że PMG Consulting to profesjonalna, dobrze zorganizowana i skuteczna firma doradcza. Jesteśmy przekonani, że wsparcie ze strony firmy PMG Consulting było elementem decydującym o naszym sukcesie.

Wiceprezes Zarządu
Jarosław Samsel


LERG SA
Działanie 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)

Podczas tworzenia dokumentacji aplikacyjnej firma PMG Consulting potwierdziła wysoki poziom świadczonych usług. Zaangażowany zespół był dobrze przygotowany do tematyki naszego projektu, był do naszej pełnej dyspozycji i w sposób profesjonalny kierował pracami nad wnioskiem o dofinansowanie. Wynikiem udane współpracy z PMG Consulting jest fakt, że nasz projekt otrzymał 21/23 punktów i uplasował się na 1 miejscu listy rankingowej. W wyniku pozytywnej oceny merytorycznej podpisaliśmy z NCBR umowę o dofinasowanie na realizację projektu o wartości 22 713 433.62.

Podsumowując naszą dotychczasową współpracę z firmą PMG Consulting uważamy, że dokonaliśmy bardzo dobrego wyboru i współpracę kontynuujemy również w obszarze rozliczenia przyznanej nam dotacji z NCBR.
Z pełnym przekonaniem możemy polecić doradców PMG Consulting innym firmom chcącym rozwijać się w obszarze B+R.

V-ce Prezes Zarządu
Agnieszka Kozubek-Bespalenko


KP Labs sp. z o.o.
Działanie 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)

Dzięki ogromnej wiedzy i zaangażowaniu zespołu PMG Consulting oraz doświadczeniu w obszarze B+R, kluczowy dla rozwoju firmy projekt pt. „Innowacyjny system hiperspektralny do obserwacji Ziemi (HyperCam) o podwyższonej rozdzielczości spektralnej umożliwiający automatyczne przetwarzanie i selekcjonowanie danych satelitarnych na orbicie w oparciu o nowe algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazów satelitarnych wykorzystujące głębokie sieci konwolucyjne.” otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 926 303,05 zł.
Doradcy PMG Consulting to interdyscyplinarny zespół wykwalifikowanych specjalistów posiadających niezwykle wysokie kompetencje w obszarze projektów badawczo-rozwojowych. Zaangażowanie z jakim firma PMG Consulting wykonywała swoją pracę bez żadnych wątpliwości przełożyło się na sukces naszego projektu. Doradcy PMG Consulting przeprowadzili nam również szkolenie przygotowujące do pre-panelu i panelu ekspertów przekazując nam cenne wskazówki, co również miało istotny wpływ na sukces naszego projektu.

Prezes Zarządu
Krzysztof Pacan


Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Działanie 1.2 RPO WŚL

PMG Consulting wykonał usługę bardzo profesjonalnie i terminowo. Zespół PMG Consulting przez cały okres współpracy służył fachową pomocą, praktyczną wiedzą z zakresu projektów B+R oraz rzetelnie dotrzymał warunków umowy.
Wyrażamy pełne zadowolenie z poziomu świadczonych usług i polecamy firmę PMG Consulting jako profesjonalnego doradcę w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych z obszaru B+R.

Prezes Zarządu
Łukasz Czopik


Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o.
Działanie 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)

Doradcy PMG Consulting to niewątpliwe wykfalifikowany zespół ekspertów doskonale znających specyfikę projektów B+R, czego dowodem jest przygotowanie wniosku na najwyższym poziomie merytorycznym. Warto podkreślić, że jest to drugi projekt realizowany w ramach działania 1.1.1 szybka ścieżka PO IR przy współpracy z firmą PMG Consulting. Obydwa z nich otrzymały liczbę 22/23 punktów i uplasowały się na 1 miejscu list rankingowych, co świadczy o 100% skuteczności i bardzo wysokim poziomie świadczonych usług.

Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Danek


Curiosity Diagnostics sp. z o.o.
Działanie 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)

W wyniku współpracy z PMG Consulting pozyskaliśmy 5 620 431,67 zł na ważny dla rozwoju firmy projekt pt. „Innowacyjny system do ultraszybkiej diagnostyki molekularnej zakażeń szpitalnych w formacie Point-of-Care”.
Doradcy PMG to niewątpliwie zespól wysokiej klasy ekspertów w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na projekty badawczo-rozwojowe, bardzo dobrze znający specyfikę tych projektów, posiadający duże doświadczenie i cechujący się wysokim profesjonalizmem. Potwierdzeniem niezwykle wysokich kompetencji PMG Consulting jest również fakt, że nasz wniosek uzyskał 20/23 pkt i zajął 1 miejsce w województwie mazowieckim i 2 miejsce spośród wszystkich 229 złożonych wniosków w konkursie.

Prezes Zarządu
Marcin Izydorzak


Future Processing sp. z o.o.
Działanie 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)

Rezultatem współpracy była pozytywna ocena złożonego wniosku i przyznanie dofinansowania na realizacje projektu w wysokości 6,29 mln zł. Wszystkie działania realizowane przez PMG wykonywane były profesjonalnie, a współpraca przebiegała bezproblemowo i bardzo sprawnie. Doradcy PMG cechują się niespotykanym zaangażowaniem, wysokim poziomem kompetencji, przygotowaniem merytorycznym i gwarantują wysokie standardy obsługi, co przełożyło się na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na najwyższym poziomie merytorycznym.

Wiceprezes Zarządu
Anna Peter-Czaja


Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY S.A.
Działanie 1.2.1 RPO WM

Sporządzony przez PMG Consulting wniosek pomimo bardzo krótkiego terminu realizacji wykonany był bardzo rzetelnie i profesjonalnie. Konsultanci oddelegowani do współpracy byli do naszej pełnej dyspozycji i sprawnie obsługiwali cały proces tworzenia dokumentacji konkursowej. Podczas współpracy dało się zauważyć duże doświadczenie zespołu w realizacji projektów badawczych, co wg nas przełożyło się na bardzo wysoki poziom przygotowanej dokumentacji.

Prazes Zarządu
Beniamin Szczur


Ofta sp. z o.o.
Działanie 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)

Pracownicy PMG wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, rzetelnością i pełnym zaangażowaniem w przygotowanie dokumentacji konkursowej. To dzięki profesjonalnemu systemowi zarządzania projektami, wysokim kompetencjom zespołu doradców PMG nasz wniosek był przygotowany bezbłędnie i uzyskał rekomendację do dofinansowania.
Cenimy firmę PMG za profesjonalizm oraz niezwykle wysoki poziom świadczonych usług.

Prezes Zarządu
Dr Maciej Osęka, MBA


Better Energy sp. z o.o.
Działanie 1.2 PBSE PO IR

Usługi realizowane przez PMG Consulting były wykonywane profesjonalnie, z należytą starannością i zaangażowaniem co zaowocowało zakwalifikowaniem do dofinansowania naszego projektu pt. „Innowacyjna technologia efektywnie ekonomicznie obróbki mikrobiologicznej biomasy lignocelulozowej (w formie trocin) na potrzeby zasilania procesu produkcji biogazu w beztlenowej fermentacji metanowej”.
Zespół PMG Consulting pracujący przy naszym projekcie posiadał bardzo dużą wiedzę i doświadczenie w obszarze projektów B+R, ponadto był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie do tematyki projektu, co sprawiło że opracowany wniosek bez zastrzeżeń uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Prezes Zarządu
Jan Grunwald


Skytechnology sp. z o.o.
Działania 1.1.2 PO IR

Zgodnie stwierdzamy, że firma PMG reprezentuje wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Jest firmą wiarygodną, skuteczną w działaniu wykonująca swoją pracę w sposób profesjonalny. Sporządzona dokumentacja została przygotowana starannie, zgodnie z przepisami i wytycznymi. Pracownicy PMG wykazali się ogromnym doświadczeniem w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych.

Prezes Zarządu
Adam Ochmański


Medicus sp. z o.o.
Działanie 1.2.1 RPO WDŚ

Wniosek wraz z dokumentacją, przygotowany przez PMG pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej oraz merytorycznej, co świadczy o pełnej poprawności przygotowanej aplikacji i rzetelności pracy PMG. Pozwoliło to na uzyskanie rekomendacji naszego wniosku do dofinansowania, które wyniosło 2 146 393,50 zł. Zaangażowanie i wysokie kompetencje zespołu PMG z pewnością w znaczącej mierze się do tego przyczyniły.
W związku z powyższym polecamy firmę PMG jako skutecznego partnera w pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy unii europejskiej

Prokurent
Joanna Mikołajczyk


CBR Rock Master sp. z o.o. sp.k.
Działanie 2.1 PO IR

Dzięki zapewnieniu przez PMG profesjonalnego doradztwa firma CBR Rock Master sp. z o.o. sp. k. pozyskała dwie dotacje: w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR oraz 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” RPO WM.
Konsultanci PMG przygotowujący dokumentację konkursową wykazali się dużym zaangażowaniem, wiedzą i wsparciem na każdym etapie ubiegania się o dofinansowania. Niezwykle cenne okazało się również doświadczenie zespołu w przygotowywaniu podobnych projektów, co było widoczne podczas przygotowania wniosku i w naszym przekonaniu istotnie wpłynęło na nasz sukces.
Potwierdzamy bardzo wysoki poziom świadczonych usług przez PMG, czego potwierdzeniem jest również 100% skuteczności w naszej dotychczasowej współpracy w ramach pozyskiwania środków unijnych.

Wspólnik
Mariusz Gołkowski


MASZ Dariusz Malinowski
Działanie 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka)

Firma PMG wykonała dla nas usługi kompleksowego doradztwa w zakresie pozyskania dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO IR.

Wniosek wraz z dokumentacją, przygotowany przez PMG bez żadnych problemów przeszedł etap oceny formalnej oraz merytorycznej i uzyskał najwyższą w konkursie ocenę 15/17 punktów, plasując się na pierwszym miejscu listy rankingowej spośród 281 złożonych wniosków, co świadczy o pełnej poprawności przygotowanej aplikacji i wysokich kompetencjach doradców w projektach badawczych.

Właściciel
Dariusz Malinowski


P.P.H Strobos Mateusz Krzyżoś
Działanie 1.2.2 RPO WM

Jesteśmy pod wrażeniem profesjonalizmu z jakim firma PMG Consulting podchodzi do wykonywanych usług. Do współpracy z nami zostało oddelegowanych 3 doradców: Projekt menadżer, konsultant oraz analityk finansowy, co sprawiło, ze proces przygotowania dokumentacji konkursowej przebiegł bezproblemowo i bardzo sprawnie. Doradcy PMG byli bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, a ich kompetencje i wiedzę oceniamy na bardzo wysokim poziomie, co ma potwierdzenie w jakości przygotowanej dokumentacji. Nasz wniosek pn. „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w firmie PPH Strobos Mateusz Krzyżoś w celu prowadzenia badań w branży oświetlenia ostrzegawczego” znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania i jako jedyny otrzymał maksymalną ilość 28 punktów.

Właściciel
Mateusz Krzyżoś


POKAŻ WIĘCEJ