KP Labs jest start-upem utworzonym przez grupę inżynierów związanych z Politechniką Śląską. Działalność spółki skupia się na wytwarzaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych w zakresie wizji komputerowej i uczenia maszynowego (machine learning).

Zakres wspólpracy
  • Optymalizacja koncepcji projektu
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka) dla projektu pt. „Innowacyjny system hiperspektralny do obserwacji Ziemi (HyperCam) o podwyższonej rozdzielczości spektralnej umożliwiający automatyczne przetwarzanie i selekcjonowanie danych satelitarnych na orbicie w oparciu o nowe algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazów satelitarnych wykorzystujące głębokie sieci konwolucyjne”
Efekt wspólpracy
  • Pozyskanie dofinansowania w wysokości 13 926 303,05 zł przy wysokości kosztów kwalifikowanych na poziomie 19 287 752,45 zł
Opinia klienta
„Dzięki ogromnej wiedzy i zaangażowaniu zespołu PMG Consulting oraz doświadczeniu w obszarze B+R, kluczowy dla rozwoju firmy projekt pt. „Innowacyjny system hiperspektralny do obserwacji Ziemi (HyperCam) o podwyższonej rozdzielczości spektralnej umożliwiający automatyczne przetwarzanie i selekcjonowanie danych satelitarnych na orbicie w oparciu o nowe algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazów satelitarnych wykorzystujące głębokie sieci konwolucyjne.” otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 926 303,05 zł. Doradcy PMG Consulting to interdyscyplinarny zespół wykwalifikowanych specjalistów posiadających niezwykle wysokie kompetencje w obszarze projektów badawczo-rozwojowych. Zaangażowanie z jakim firma PMG Consulting wykonywała swoją pracę bez żadnych wątpliwości przełożyło się na sukces naszego projektu. Doradcy PMG Consulting przeprowadzili nam również szkolenie przygotowujące do pre-panelu i panelu ekspertów przekazując nam cenne wskazówki, co również miało istotny wpływ na sukces naszego projektu.”.
Krzysztof Pacan - Prezes Zarządu