DOTACJE I ULGA B+R

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AUDYT

przeprowadzamy audyt projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Konkurs na Projekty Aplikacyjne w ramach Poddziałania 4.1.4 PO IR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło konkurs w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:

– od 4 marca do 31 marca 2019 r.,

– od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. (do godz. 16:00).

 

W programie Projekty Aplikacyjne dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty mogą obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. O dofinansowanie może się ubiegać wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo, realizujące projekt w rejonach słabiej rozwiniętych tj. poza obszarem woj. mazowieckiego.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 140 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt wynosi:

1) na badania przemysłowe: 20 000 000 EUR,

2) na eksperymentalne prace rozwojowe: 15 000 000 EUR,

3) na prace przedwdrożeniowe z zakresie pomocy de minimis: 200 000 EUR,

4) na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP: 2 000 000 EUR.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych wynosi:

dla mikro i małego przedsiębiorcy

– 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych

– 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

dla średniego przedsiębiorcy

– 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych

– 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

dla przedsiębiorcy innego niż MŚP

– 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych

– 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

 

Maksymalna intensywność dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych:

– de minimis– 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac

– usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac

Źródło: www.ncbr.gov.pl

 

Zobacz nasze referencje i pozyskaj dotacje z  PMG R&D Consulting