LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Pomoc publiczna na działalność badawczo-rozwojową

Wstęp

Działalność badawczo-rozwojowa w skali gospodarki jest jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego, a w skali przedsiębiorstw jest istotnym czynnikiem wzrostu konkurencyjności pozwalającym m.in. wprowadzać nowe lub ulepszone wyroby w celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb konsumentów, wprowadzać nowe lub ulepszone technologie usprawniające procesy produkcyjne, zmniejszające zużycie surowców i energii, obniżające szkodliwość ekologiczną oraz obniżające koszty produkcji.

Wg European Innovation Scoreboard, raportu opracowanego przez Komisję Europejską w 2016 roku Polska zajęła czwarte miejsce od końca w UE pod kątem wskaźnika innowacyjności. Polska znajduje się w ogonie także pod kątem udziału nakładów na działalność badawczo-rozwojową w PKB z wynikiem poniżej 1%. Na czele znajdują się kraje skandynawskie oraz Austria i Niemcy, gdzie nakłady na działalność B+R każdego roku oscylują w okolicach 3% PKB.

Zgodnie ze strategią Europa 2020 rozwój poprzez innowacje jest głównym celem wyznaczonym państwom członkowskim przez Komisję Europejską. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy pozwoli zachować wzrost gospodarczy oraz długoterminowo przełoży się na zwiększenie produktywności i konkurencyjności.

Pobudzenie innowacyjności poprzez zwiększenie nakładów na działalność badawczorozwojową powinno być więc priorytetem dla Polski. W niniejszym przewodniku zostanie omówione w jaki sposób Polska stymuluje wzrost innowacyjności, jak dystrybuowana jest pomoc publiczna na działalność innowacyjną i jakie instrumenty wsparcia działalności B+R są dostępne dla przedsiębiorstw.

Spis treści

  1. PODSTAWOWE INFORMACJE I DEFINICJE
  2. PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI B+R
  3. PODSUMOWANIE I NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
<< wstecz