DOTACJE I ULGA B+R

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AUDYT ZEWNĘTRZNY

przeprowadzamy audyt projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Ogłoszenie konkursu Szybka ścieżka 1.1.1 PO IR

Już 1 kwietnia rusza pierwszy w 2019 roku konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR szybka ścieżka. Szybka ścieżka jest największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców. Za jego sprawą o dofinansowanie mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Konkursy obejmują swoją tematyką branże wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.