DOTACJE I ULGA B+R

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AUDYT ZEWNĘTRZNY

przeprowadzamy audyt projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Filozofią działalności PMG R&D Consulting jest zapewnienie szerokiej gamy narzędzi wsparcia działalności innowacyjnej i badawczo rozwojowej aby pomóc organizacjom w tworzeniu silnych przewag konkurencyjnych.

Filozofią działalności PMG R&D Consulting jest zapewnienie szerokiej gamy narzędzi wsparcia działalności innowacyjnej i badawczo rozwojowej aby pomóc organizacjom w tworzeniu silnych przewag konkurencyjnych.

Realizujemy swoje cele poprzez świadczenie usług doradczych z zakresu dotacji i ulg B+R, prawa pomocy publicznej, własności intelektualnej, a także strategii innowacji.

Realizujemy swoje cele poprzez świadczenie usług doradczych z zakresu dotacji i ulg B+R, prawa pomocy publicznej, własności intelektualnej, a także strategii innowacji.

Ściśle współpracujemy z sektorem naukowym. Kompetencje biznesowe uzupełniamy o wiedzę i doświadczenie partnerów naukowych z najbardziej renomowanych ośrodków badawczo rozwojowych w Polsce.

Ściśle współpracujemy z sektorem naukowym. Kompetencje biznesowe uzupełniamy o wiedzę i doświadczenie partnerów naukowych z najbardziej renomowanych ośrodków badawczo rozwojowych w Polsce.

Wspólnie tworzymy interdyscyplinarny zespół, łączący kompetencje z zakresu doradztwa biznesowego, pomocy publicznej, finansów, prawa i działalności innowacyjnej, w szczególności badawczo rozwojowej.

Wspólnie tworzymy interdyscyplinarny zespół, łączący kompetencje z zakresu doradztwa biznesowego, pomocy publicznej, finansów, prawa i działalności innowacyjnej, w szczególności badawczo rozwojowej.