DOTACJE I ULGA B+R

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AUDYT ZEWNĘTRZNY

przeprowadzamy audyt projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Coaching w miejscu pracy

Najważniejszym narzędziem szkoleniowym, które przynosi najlepsze efekty jest coaching w miejscu pracy tj. nauka na "żywym organizmie". Pracujemy w zespołach złożonych z kilku osób, zatem zawsze będziesz miał wsparcie managera lub konsultanta z większym doświadczeniem. Tego rodzaju wsparcie pomaga szybciej i efektywniej zdobywać kwalifikacje. Zawsze coachem jest osoba z dużym doświadczeniem i o wysokich kompetencjach.

Szkolenia

Każdy pracownik poza coachingiem w miejscu pracy może korzystać ze szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych w celu przygotowania do pracy oraz podnoszenia własnych kwalifikacji. Rozwój traktujemy poważnie, ponieważ wiemy, że od tego zależy sukces nasz oraz klientów. Z tego powodu nakłaniamy ludzi do uczestniczenia w ścieżce szkoleń dopasowanej do etapów rozwoju kariery.