DOTACJE I ULGA B+R

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AUDYT

przeprowadzamy audyt projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

Konkurs GameINN w ramach Działania 1.2 PO IR

15 stycznia 2019 roku ogłoszony został przez NCBR konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „GameINN”  Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 15 marca  – 14 czerwca 2019 r. (do godziny 16:00)

 

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w następujących obszarach:

– Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,

– Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,

– Zastosowania Sztucznej Inteligencji,

– Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,

– Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,

– Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,

– Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie to:

– przedsiębiorstwa,

– konsorcja przedsiębiorstw,

– konsorcja naukowo-przemysłoweh (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej)

realizujące projekt w rejonach słabiej rozwiniętych tj. poza obszarem woj. mazowieckiego.

 

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000 zł.

 

Poziom dofinansowania:

Na realizację prac B+R:

1. dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

– 70% – 80%kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

– 45% – 60%kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

2. dla średniego przedsiębiorcy:

– 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

– 35% – 50%kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

3. dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

– 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

– 25% – 40%kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

4. dla jednostki naukowej

– 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

 

Na realizację prac przedwdrożeniowych:

1. de minimis– 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

2. usługi doradcze dla MŚP– 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

 

Wysokość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 20 000 000 zł.

Proces od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników oceny projektu trwa do 90 dni.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się tu: Link

Źródło: www.ncbr.gov.pl