LIDERZY SKUTECZNOŚCI

w programie 1.1.1 "szybka ścieżka" PO IR wg rankingu magazynu Fundusze Europejskie

DOTACJE NA INNOWACJE

skutecznie pozyskujemy dotacje
na innowacje i badania i rozwój

ULGA B+R i IP BOX

doradzamy w obszarze optymalizacji podatkowych
związanych z wykorzystaniem ulgi B+R oraz IP Box

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

28

Lis

Harmonogram naborów wniosków w PO IR w 2020 r.

W 2020r. tj. ostatnim roku obecnej perspektywy finansowej w ramach POIR przeprowadzonych zostanie 26 konkursów, w których na wsparcie dla przedsiębiorców i jednostek naukowych przeznaczono łącznie co najmniej 4,3 mld PLN,

26

Wrz

Więcej środków w szybkiej ścieżce

6 września 2019 roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaktualizowało Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

6

Cze

Kumulacja pomocy publicznej w ramach SSE z dotacją na projekty B+R

Czy przedsiębiorstwa korzystające z pomocy inwestycyjnej w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą ubiegać się o pomoc na projekty badawczo-rozwojowe na te same koszty?

15

Kwi

Łączenie ulgi badawczo-rozwojowej z dotacją

Czy przedsiębiorstwo, któremu przyznano pomoc publiczną na projekt badawczo rozwojowy może otrzymać na te same koszty kwalifikowalne ulgęna działalność badawczo-rozwojową?

14

Kwi

Optymalizacja podatkowa działalności B+R z wykorzystaniem IP BOX

Podmioty działające w sektorze badawczo – rozwojowym, oprócz ulgi B+R, mogą wykorzystać nowy sposób opodatkowania przychodów z chronionej własności intelektualnej – tzw. Innovation Box lub IP Box.