DOTACJE I ULGA B+R

skutecznie pozyskujemy pomoc publiczną
na innowacje i badania i rozwój

DORADZTWO PRAWNE

doradzamy w zakresie prawa nowych
technologii i własności intelektualnej

AUDYT ZEWNĘTRZNY

przeprowadzamy audyt projektów
współfinansowanych z funduszy unijnych

AKCELERATOR INNOWACJI

zapewniamy kompleksowe usługi doradcze
dla sektora innowacji i B+R

16

Kwi

Kumulacja pomocy publicznej w ramach SSE z dotacją na projekty B+R

Czy przedsiębiorstwa korzystające z pomocy inwestycyjnej w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą ubiegać się o pomoc na projekty badawczo-rozwojowe na te same koszty?

15

Kwi

Łączenie ulgi badawczo-rozwojowej z dotacją

Czy przedsiębiorstwo, któremu przyznano pomoc publiczną na projekt badawczo rozwojowy może otrzymać na te same koszty kwalifikowalne ulgęna działalność badawczo-rozwojową?

14

Kwi

Optymalizacja podatkowa działalności B+R z wykorzystaniem IP BOX

Podmioty działające w sektorze badawczo – rozwojowym, oprócz ulgi B+R, mogą wykorzystać nowy sposób opodatkowania przychodów z chronionej własności intelektualnej – tzw. Innovation Box lub IP Box.