Aktualności

02.03.2017

100% skuteczności PMG Consulting w działaniu 1.2.2 RPO WM

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie wnioski przygotowane przez PMG Consulting w ramach działania 1.2.2 RPO WM w konkursie nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16 uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i znalazły się na liście podstawowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, w tym wniosek firmy STROBOS uzyskał maksymalną liczbę punktów, plasując się na 1 miejscu. Gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy naszych klientów.